معرفی کتاب در رشته محیط زیست ۲۰۲۳

۱.

عنوان کتاب:Planting an Idea

نویسنده:Jerry Apps

ناشر:‎ Fulcrum Publishing

زمان انتشار:۱۸-۴-۲۰۲۳

تعداد صفحات:۲۰۰

کاشت یک ایده بخشی از کتاب راهنما برای تفکر انتقادی و خلاقانه بهتر و بخشی از بررسی کلی چالش‌های زیست محیطی است که امروز سیاره ما با آن مواجه است. برای کمک به خوانندگان پیر و جوان بررسی و ایجاد نظرات در مورد انواع مسائل زیست محیطی بر اساس ماهیت، خلاقیت، و واقعیت طراحی شده است.

جهت ترجمه این کتاب با تلفن ۴۷۸۵-۹۴۶-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

۲.

عنوان کتاب:Financing Water Security and Green Growth

نویسنده:Robert C. Brears

ناشر:‎ OUP Oxford

زمان انتشار:۱۵-۴-۲۰۲۳

تعداد صفحات:‎ ۳۸۴

تأمین مالی امنیت آب و رشد سبز یک مرور کلی از ابزارها و رویکردهای مالی نوآورانه موجود برای اجرای طرح‌های امنیت آب و رشد سبز در مقیاس‌های مختلف و در زمینه‌های مختلف ارائه می‌دهد. رابرت سی بریس استفاده از انواع مدل‌های مالی عمومی، خصوصی و ترکیبی را برای ایجاد منابع آب مقاوم در برابر آب و هوا، کاهش فشارهای پیوندی آب-انرژی-غذا، تشویق به حفظ آب و راندمان، و افزایش قابلیت اطمینان آب را توضیح می‌دهد . او بررسی می‌کند که چگونه این روش‌ها می‌توانند هزینه‌ها و آلودگی مرتبط با دفع فاضلاب را کاهش دهند، از فرآیندهای طبیعی برای بهبود کیفیت آب استفاده کنند، کمیت آب را با بازگرداندن عملکرد هیدرولوژیکی چشم‌انداز مدیریت کنند و مدیریت کلی آب را بهبود بخشند.

جهت ترجمه این کتاب با تلفن ۴۷۸۵-۹۴۶-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

۳.

عنوان کتاب:One Planet, Many Worlds

نویسنده:Dipesh Chakrabarty

ناشر:Brandeis University Press

زمان انتشار:۱۳-۸-۲۰۲۳

تعداد صفحات:۱۴۴

تغییرات اقلیمی معمای عمیقی برای انسان است. برای انسان دشوار است که از تعقیب نابرابر و در عین حال شتابان زندگی خوب بر اساس اشتهای سیری ناپذیر برای انرژی که عمدتاً از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود دست بکشد. اما دانشمندان اصرار دارند که همین تعقیب به سیستم ژئوبیولوژیکی که از وجود اشکال به هم مرتبط حیات، از جمله ما، در این سیاره حمایت می‌کند، آسیب می رساندنوسان جهانی سرمایه مالی و استخراجی انسان‌ها را از نظر فناوری به هم متصل می‌کند، اما آنها همچنان در امتداد محورهای متعدد نابرابری تقسیم می‌شوند. در روایت ارائه شده در این کتاب، چاکرابارتی به کشف خطوط گسل زمانی و فکری که نشانگر فروپاشی جهان و سیاره در تاریخ بشر است، می پردازد.

جهت ترجمه این کتاب با تلفن ۴۷۸۵-۹۴۶-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

۴.

عنوان کتاب:Nature’s Frontiers

نویسنده:Richard Damania

ناشر:World Bank Publications

زمان انتشار:۲۸-۴-۲۰۲۳

تعداد صفحات:۳۲۰

مرزهای طبیعت: دستیابی به پایداری، کارایی و شکوفایی با سرمایه طبیعی رویکرد جدیدی را برای رسیدگی به این چالش‌های اساسی پایداری ارائه می‌کند. یک روش ترکیبی از علم نوآورانه، منابع داده‌های جدید، و مدل‌های بیوفیزیکی و اقتصادی پیشرفته، مرزهای بهره‌وری منابع پایدار را ایجاد می‌کند تا ارزیابی کند که کشورها چگونه می‌توانند به طور پایدار از سرمایه طبیعی خود به طور کارآمدتر استفاده کنند. این تجزیه و تحلیل توصیه‌هایی در مورد چگونگی استفاده بهتر کشورها از سرمایه طبیعی خود برای دستیابی به اهداف اقتصادی و زیست محیطی ارائه می‌دهد.

جهت ترجمه این کتاب با تلفن ۴۷۸۵-۹۴۶-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

۵.

عنوان کتاب:A Crisis like No Other

نویسنده:Robert Saro

ناشر:‎ Bentham Science Publishers

زمان انتشار:۱۱-۵-۲۰۲۳

تعداد صفحات:‎ ۴۴۶

بحرانی شبیه به هیچ‌چیز: درک و شکست گرمایش جهانی :این کتاب هم مسائل فنی و هم مسائل انسانی گرمایش جهانی را با پرداختن به آنچه که باعث گرم شدن کره زمین می‌شود و اینکه چرا مردم وجود آن را باور نمی‌کنند، پوشش می‌دهد. این کتاب به خوانندگان می‌گوید که چگونه دیگران را متقاعد کنند که گرم شدن کره زمین نه تنها واقعی است، بلکه تهدید کننده زندگی نیز هست و یک مسیر مشخص برای حل آن ارائه می‌دهد. این کتاب دقیق حاصل سی سال مطالعه نویسنده در علم گرمایش جهانی است.

جهت ترجمه این کتاب با تلفن ۴۷۸۵-۹۴۶-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

۶.

عنوان کتاب:Contaminants of Emerging Concern in the Marine Environment

نویسنده:Victor M. Leon

ناشر:‎ Elsevier

زمان انتشار:۱۳-۳-۲۰۲۳

تعداد صفحات:‎ ۳۸۷

آلاینده‌ها نگرانی نوظهور در محیط زیست دریایی: چالش‌های فعلی در آلودگی دریایی داده‌های موجود در رابطه با آلاینده‌ها نگرانی نوظهور (CECs) در محیط زیست دریایی را بررسی می‌کند: منابع اصلی، مسیرهای حمل و نقل، توزیع در آب دریا و رسوبات، تجمع زیستی، و اثرات بیولوژیکی . هر فصل مرتبط‌ترین اطلاعات مربوط به گروه‌های اصلی CEC را خلاصه می‌کند، خصوصیات و ویژگی‌های هر گروه را توصیف می‌کند و بر مرتبط‌ترین آلاینده‌های فردی تمرکز می‌کند.

جهت ترجمه این کتاب با تلفن ۴۷۸۵-۹۴۶-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

۷.

عنوان کتاب:Advantages and Disadvantages of Sandy Soils

نویسنده:Razanah Ramya Rashidi Bin Othman

ناشر:Nova Science Publishers

زمان انتشار:۱۲-۱-۲۰۲۳

تعداد صفحات:۲۵۷

این کتاب ارزش های قابل توجه خاک شنی و خواص آن را که شامل اجزای زنده و غیر زنده، حفاظت از خاک، اصلاح خاک، شاخص های اکولوژیکی و متفاوت از سایر کتاب ها، اجرای مفهوم جنگل درمانی در مناطق جنگلی خاک شنی است، ارائه می کند. این کتاب ممکن است برای افراد در زمینه‌های مختلف از جمله بوم‌شناسان، معماران منظر، محققان و دانشجویان برای درک عمیق خواص خاک شنی، ویژگی‌های آن و ارزش‌های عملکردی مفید باشد.

جهت ترجمه این کتاب با تلفن ۴۷۸۵-۹۴۶-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

۸.

عنوان کتاب:Air Quality Monitoring and Advanced Bayesian Modeling

نویسنده:Yongjie Li

ناشر:Elsevier

زمان انتشار:۱۴-۱-۲۰۲۳

تعداد صفحات:‎ ۲۹۵

پایش کیفیت هوا و مدل‌سازی پیشرفته بیزی، پیشرفت‌های اخیر در پایش و پیش‌بینی کیفیت هوای شهری را معرفی می‌کند. این کتاب مفاهیم، ​​تئوری‌ها و مطالعات موردی مربوط به روش‌های پایش معیارهای آلاینده‌های هوا، روش‌های پیشرفته برای شناسایی بلادرنگ ترکیب شیمیایی PM و VOCs، و استراتژی‌های نوظهور برای پایش کیفیت هوا را ارائه می‌کند. کتاب حاضر مفاهیم و نظریه‌ها را از طریق مطالعات موردی در مورد توسعه مدل‌های آماری پیش‌بینی کیفیت هوا نشان می‌دهد. خوانندگان همچنین موضوعات پیشرفته‌ای مانند انتخاب کلاس مدل بیزی، توسعه مدل پیش‌بینی تطبیقی ​​با فیلتر کالمن، و میانگین‌گیری مدل بیزی مدل‌های پیش‌بینی تطبیقی ​​چندگانه را خواهند آموخت.

جهت ترجمه این کتاب با تلفن ۴۷۸۵-۹۴۶-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

۹.

عنوان کتاب:Rediscovery of Cultural Landscapes in Southern China

نویسنده:Wallace P. H. Chang

ناشر:‎ Routledge

زمان انتشار:۲۸-۴-۲۰۲۳

تعداد صفحات:‎ ۲۱۶

این کتاب به بررسی مفهوم چشم‌انداز انسانی در سکونتگاه‌های روستایی در جنوب چین می‌پردازد، جایی که جوامع و مناظر فرهنگی آن‌ها به دنبال یک دوره شهرنشینی سریع در ۵۰ سال گذشته با چالش‌های معاصر روبرو هستند.

جهت ترجمه این کتاب با تلفن ۴۷۸۵-۹۴۶-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

۱۰.

عنوان کتاب:Lead, Mercury and Cadmium in the Aquatic Environment

نویسنده:Rachel Ann Hauser-Davis

ناشر:‎ CRC Press

زمان انتشار:۱۳-۴-۲۰۲۳

تعداد صفحات:۲۴۴

این کتاب یک بحث یکپارچه و جامع در مورد سمیت کادمیوم، سرب و جیوه در محیط‌های آبی، گسترش مفاهیم کلی در مورد اثرات گونه زایی شیمیایی و کاوش در مسائل سم شناسی محیطی خاص، مسیرهای قرار گرفتن در معرض، و رویکردهای زیست تحلیلی برای تعیین و ارزیابی اثرات مضر درون سلولی آنها ارائه می‌دهد. کتاب حاضر شامل جنبه‌های جهانی و منطقه‌ای در مورد وقوع، سرنوشت و سمیت کادمیوم، سرب و جیوه است، و به نگرانی‌های اصلی در معرض قرار گرفتن در معرض محیطی و خطرات سلامتی برای انسان و موجودات آبزی می‌پردازد. این کتاب برای هر کسی که در زمینه‌های وسیع اقیانوس‌شناسی، ژئوشیمی، اکوتوکسیکولوژی و بهداشت محیطی و عمومی تحقیق می‌کند، جالب است.

جهت ترجمه این کتاب با تلفن ۴۷۸۵-۹۴۶-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

۱۱.

عنوان کتاب:The End of This World

نویسنده:Angele Alook

ناشر:Between the Lines

زمان انتشار:۱۷-۱-۲۰۲۳

تعداد صفحات:۲۱۷

بحران آب و هوا اینجاست، و پایان این جهان – جهانی که بر پایه سرقت زمین، استخراج منابع و نسل کشی استعماری بنا شده است – در افق است. در این نقشه راه قانع کننده به سوی آینده‌ای قابل زندگی، حاکمیت بومی و عدالت آب و هوایی دست به دست هم می‌دهند. پایان این جهان با تجزیه و تحلیل روشنی از استراتژی‌های کوتاه مدت و بلندمدت برای تغییرات اجتماعی رادیکال، وعده می‌دهد که جهان بعدی در دسترس است و ارزش مبارزه برای آن را دارد.

جهت ترجمه این کتاب با تلفن ۴۷۸۵-۹۴۶-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

۱۲.

عنوان کتاب:The Climate Action Handbook

نویسنده:DR. HEIDI ROOP

ناشر:Sasquatch Books

زمان انتشار:۲۱-۳-۲۰۲۳

تعداد صفحات:‎ ۲۷۱

این کتاب تلاشی است برای تشریح چند مورد از راه‌های بی‌شماری که افراد از هر طبقه و دیدگاه‌ها می‌توانند بهتر بفهمند تغییرات آب و هوایی برای چیزهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهند، چه معنایی خواهد داشت، و همچنین راه‌هایی را که می‌توانیم نشان دهیم را بیان کند. این کتاب نشان دهنده یک پروژه شور و اشتیاق است که یک نیاز عملی را برآورده می‌کند. من هم می‌خواستم بدانم کجا فرصت‌هایی برای یادگیری، مشارکت و فعالیت برای من وجود دارد. می‌خواستم در پاسخ به سؤالی که روزانه می‌شنوم کمک کنم: برای کمک به مقابله با تغییرات آب و هوایی چه کاری می‌توانم انجام دهم؟

جهت ترجمه این کتاب با تلفن ۴۷۸۵-۹۴۶-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

دانلود رایگان مقاله از ایران پیپر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.