وبلاگ ترجمانو

شبکه‌ای از مترجمین و ارزیابان حرفه‌ای

در این متن به بررسی دستورالعمل تألیف و ترجمه کتاب توسط انتشارات دانشگاهی می پردازیم: چاپ کتاب هایی که توسط انتشارات دانشگاه انجام شود دارای امتیاز علمی فراوانی برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی است و دارای بالاترین امتیاز در مصاحبه های علمی است. ...

ادامه مطلب...
ترجمانو لیستی از جدیدترین کتاب‌ها در رشته متالورژی را برای شما فراهم نموده و به منظور ارائه یک ترجمه تخصصی متالورژی از کتاب مورد نظر شما، تیمی از بهترین مترجمین این حوزه را در اختیار دارد.کتاب‌های این لیست به تازگی توسط ناشرین معتبر بین‌المللی منتشر شده ...

ادامه مطلب...
ترجمانو لیستی از جدیدترین کتاب‌ها در رشته مهندسی عمران را برای شما فراهم نموده و به منظور ارائه یک ترجمه تخصصی مهندسی عمران از کتاب مورد نظر شما، تیمی از بهترین مترجمین این حوزه را در اختیار دارد.کتاب‌های این لیست به تازگی توسط ناشرین معتبر ...

ادامه مطلب...
ترجمانو لیستی از جدیدترین کتاب‌ها در رشته کشاورزی و صنایع غذایی را برای شما فراهم نموده و به منظور ارائه یک ترجمه تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی از کتاب مورد نظر شما، تیمی از بهترین مترجمین این حوزه را در اختیار دارد.کتاب‌های این لیست به ...

ادامه مطلب...
ترجمانو لیستی از جدیدترین کتاب‌ها در رشته علوم سیاسی را برای شما فراهم نموده و به منظور ارائه یک ترجمه تخصصی علوم سیاسی از کتاب مورد نظر شما، تیمی از بهترین مترجمین این حوزه را در اختیار دارد.کتاب‌های این لیست به تازگی توسط ناشرین معتبر ...

ادامه مطلب...
اگر به دنبال انتخاب کتابی برای ترجمه و انتشار هستید، به خصوص اگر رشته شما مهندسی مکانیک است و به دنبال ترجمه کتاب مهندسی مکانیک برای اهداف علمی یا حرفه ای خود هستید، ترجمانو لیستی از جدیدترین کتاب‌ها در گرایش‌های مختلف رشته مهندسی ...

ادامه مطلب...
اگر به دنبال انتخاب کتابی برای ترجمه و انتشار هستید، به خصوص اگر رشته شما علوم اجتماعی است و به دنبال ترجمه کتاب علوم اجتماعی برای اهداف علمی یا حرفه ای خود هستید، ترجمانو لیستی از جدیدترین کتاب‌ها در گرایش‌های مختلف رشته علوم ...

ادامه مطلب...
اگر به دنبال انتخاب کتابی برای ترجمه و انتشار هستید، به خصوص اگر رشته شما تربیت بدنی است و به دنبال ترجمه کتاب تربیت بدنی برای اهداف علمی یا حرفه ای خود هستید، ترجمانو لیستی از جدیدترین کتاب‌ها در گرایش‌های مختلف رشته تربیت ...

ادامه مطلب...
اگر به دنبال انتخاب کتابی برای ترجمه و انتشار هستید، به خصوص اگر رشته شما مهندسی پزشکی است و به دنبال ترجمه کتاب مهندسی پزشکی برای اهداف علمی یا حرفه ای خود هستید، ترجمانو لیستی از جدیدترین کتاب‌ها در گرایش‌های مختلف رشته مهندسی ...

ادامه مطلب...
در دوران تحصیلات دانشگاهی روش‌های متعددی ( مثل نوشتن مقاله، تالیف و ترجمه کتاب، همکاری در پژوهش های دانشگاهی و...) برای ارائه‌ پیشرفت‌های علمی هر دانشجو وجود دارد. زمانی که دانشجویان به مراحل فارغ التحصیلی نزدیک می‌شوند، کاربرد این روش‌ها به شدت مورد ...

ادامه مطلب...