معرفی کتاب در رشته فلسفه  ۲۰۲۲

۱.

عنوان کتاب:Philosophy of Love in the Past, Present, and Future

نویسنده:André Grahle

ناشر:‎ Routledge

زمان انتشار:۲۰۲۲/۱/۲۶

تعداد صفحات:‎ ۲۷۴

این مجلد شامل مقالاتی بدیع در مورد فلسفه عشق است. این مقالات به صورت موضوعی پیرامون گذشته، حال و آینده تفکر فلسفی درباره عشق سازماندهی شده‌اند.

جهت ترجمه این کتاب با تلفن ۴۷۸۵-۹۴۶-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

۲.

عنوان کتاب:The Futility of Philosophical Ethics

نویسنده:James Kirwan

ناشر:Bloomsbury Academic

زمان انتشار:۲۰۲۲/۳/۲۴

تعداد صفحات:‎ ۲۸۰

کتاب بیهودگی اخلاق فلسفی رویکردی به موقع و تازه به بسیاری از موضوعات در اخلاق است. جیمز کیروان پاسخ‌ها و احساسات اخلاقی ما را به‌عنوان بخش‌های اصلی زندگی اخلاقی‌مان در نظر می‌گیرد، به گونه‌ای که اکثر فلسفه اخلاقی مدرن را به هم می‌زند. این یک کتاب چالش برانگیز است که شایسته خوانندگان بسیار است.

جهت ترجمه این کتاب با تلفن ۴۷۸۵-۹۴۶-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

۳.

عنوان کتاب:Embodied Trauma and Healing

نویسنده:Anna Westin

ناشر:‎ Routledge

زمان انتشار:۲۰۲۲/۲/۲۵

تعداد صفحات:۲۲۰

چه می‌شد اگر فلسفه می‌توانست معمای روانشناختی تروما را حل کند؟ نویسنده در این کتاب استدلال می‌کند که برای درک دیگری باید به یکی نیاز داشت. در این کتاب  چگونگی زندگی ذهنی تجربه انسانی به عنوان آگاهی تجسم یافته از طریق کاوش در جنبه‌های فیزیکی و ذهنی ترومای تجسم یافته توضیح داده می‌شود .

جهت ترجمه این کتاب با تلفن ۴۷۸۵-۹۴۶-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

۴.

عنوان کتاب:The World Is Gone

نویسنده:Gregg Lambert

ناشر:University of Minnesota Press

زمان انتشار:۲۰۲۲/۲/۸

تعداد صفحات:‎ ۱۱۴

این کتاب که به بررسی پیامدهای وجودی بحران کووید-۱۹ از طریق مدیتیشن می‌پردازد .هم شامل خاطرات شخصی، و هم  تأملی فلسفی در بحبوحه همه‌گیری در سال ۲۰۲۱.نویسنده از افسانه رابینسون کروزوئه برای شروع یک تحقیق وجودی در مورد تأثیرات انزوای شدید، بی حوصلگی عمیق، بی خوابی شبانه و ترس از جنون همراه با از دست دادن دنیایی که توسط دیگران پر شده است، بهره می‌گیرد .

جهت ترجمه این کتاب با تلفن ۴۷۸۵-۹۴۶-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

۵.

عنوان کتاب:Michel Henry’s Practical Philosophy

نویسنده:Jeffrey Hanson

ناشر:‎ Bloomsbury Academic

زمان انتشار:۲۰۲۲/۱/۱۳

تعداد صفحات:۲۰۸

این کتاب که ایده‌های دانشمندبرجسته میشل هانری را گرد هم آورده ،مفاهیم ایده‌های فیلسوف فرانسوی در مورد کنش، آفرینش و سکونت در اجتماع را بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کند. نویسندگان این کتاب به‌طور قانع‌کننده‌ای نشان می‌دهند که چگونه کار هنری می‌تواند به زندگی اخلاقی، زیبایی‌شناختی، اجتماعی، روان‌شناختی و سیاسی ما، چه به‌عنوان فرد و چه به‌عنوان جامعه، از نظر درک و عمل ما، اطلاعات و شکل دهد. بدون شک خوانندگان تحت تأثیر تحلیل و کاربرد علمی اولیه اندیشه هنری در جنبه‌های مختلف زندگی و تعاملات انسانی قرار خواهند گرفت.

جهت ترجمه این کتاب با تلفن ۴۷۸۵-۹۴۶-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

۶.

عنوان کتاب:Aquinas on Faith, Reason, and Charity

نویسنده:Roberto Di Ceglie

ناشر:Taylor & Francis Ltd

زمان انتشار:۲۰۲۲/۳/۲۸

تعداد صفحات:‎ ۲۰۸

این کتاب خوانش جدیدی از دیدگاه آکویناس در مورد ایمان ارائه می‌دهد. نویسنده استدلال می‌کند که ماهیت الهیاتی ایمان برای تفکر آکویناس بسیار مهم است و رابطه‌ای عجیب و غیرقابل درک با عقل را به وجود می‌آورد.

جهت ترجمه این کتاب با تلفن ۴۷۸۵-۹۴۶-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

۷.

عنوان کتاب:Existentialism: A Philosophical Inquiry

نویسنده:Joel Smith

ناشر:‎ Routledge

زمان انتشار:۲۰۲۲/۷/۱۵

تعداد صفحات:۲۶۶

چه چیزی به زندگی ما معنا و ارزش می‌دهد؟ درست زندگی کردن چیست؟ چگونه یک زندگی واقعی داشته باشم؟ مسئولیت من در قبال خودم و دیگران چیست؟ این کتاب مقدمه‌ای عالی برای این موضوع فلسفی همیشگی فراهم می‌کند و نقطه شروع ایده آل برای هر علاقه مند به این موضوع جذاب و مهم است.

جهت ترجمه این کتاب با تلفن ۴۷۸۵-۹۴۶-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

۸.

عنوان کتاب:A Philosophy of Lying

نویسنده:Lars Svendsen

ناشر:‎ Reaktion Books

زمان انتشار:۲۰۲۲/۴/۲۷

تعداد صفحات:۱۸۰

این کتاب تحقیقی جامع درباره دروغگویی در زندگی روزمره است. دروغ دقیقاً چیست و دروغ با پدیده‌های مرتبط مانند “چرند” یا راستگویی چه تفاوتی دارد؟ لارس سوندسن همچنین به بررسی اخلاقیات دروغ گفتن می‌پردازد – چرا دروغ گفتن تقریباً همیشه از نظر اخلاقی اشتباه است و چرا دروغ گفتن به خصوص به دوستان بد است؟

جهت ترجمه این کتاب با تلفن ۴۷۸۵-۹۴۶-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

۹.

عنوان کتاب:Derrida’s Politics of Friendship: Amity and Enmity

نویسنده:Luke Collison

ناشر:‎ Edinburgh University Press

زمان انتشار:۲۰۲۲/۱/۳۱

تعداد صفحات:۳۲۸

سیاست دوستی در ابتدا نسخه اصلاح شده‌ای از برخی از سمینارهای دریدا پیرامون مسائل ملی گرایی، جهان گرایی، تضاد و دگرگونی که پیوسته از اخلاق و سیاست عبور می‌کند، به عنصری اصلی در تفسیر آثار او تبدیل شده است. این مجموعه غنی از مقالات، ترکیبی از زبان شناسی دقیق و زمینه سازی متهورانه، اهمیت خود را کاملاً نشان می‌دهد و همراهی ضروری برای خوانندگان آن خواهد بود.

جهت ترجمه این کتاب با تلفن ۴۷۸۵-۹۴۶-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

۱۰.

عنوان کتاب:Ideology

نویسنده:Marius Ostrowski

ناشر:‎ Polity Press

زمان انتشار:۲۰۲۲/۶/۲۷

تعداد صفحات:۱۷۰

مفهوم ایدئولوژی در طول تاریخ طولانی خود فهرستی وسیع و گاه غیرقابل قیاس از معانی پیدا کرده است: مثبت و منفی، تحلیلی و انتقادی، فلسفی، روانشناختی و علمی. اما امروزه چگونه باید ایدئولوژی را دقیقاً درک و مطالعه کنیم؟ ارتباط آن با مسائل کلیدی در زندگی اجتماعی و تحقیقات اجتماعی، مانند سرمایه داری و طبقه، دموکراسی و حزب گرایی، ملیت، جنسیت و جنسیت، نژاد و قومیت چیست؟

جهت ترجمه این کتاب با تلفن ۴۷۸۵-۹۴۶-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

۱۱.

عنوان کتاب:Feng Shui Modern

نویسنده:Cliff Tan

ناشر:‎ Bloomsbury Publishing

زمان انتشار:۲۰۲۲/۱/۲۰

تعداد صفحات:۱۹۲

اینفلوئنسر TikTok (نویسنده) به طرز ماهرانه‌ای کاربرد عملی فنگ شویی را در اولین کار ساده خود نشان می‌دهد. . . . [او] همه چیز را ساده نگه می‌دارد، و تصاویر و نمودارهای زیبا فنگ شویی را در عمل نشان می‌دهد. خوانندگانی که به دنبال تزئین خانه‌های خود هستند، ارزش بازگشت به آن را خواهند یافت.

جهت ترجمه این کتاب با تلفن ۴۷۸۵-۹۴۶-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

۱۲.

عنوان کتاب:Woman of Worth in the Making

نویسنده:C. Hankins

ناشر:‎ Austin Macauley Publishers

زمان انتشار:۲۰۲۲/۱/۳۱

تعداد صفحات:‎ ۶۴

هر زن برای هدفی خلق شده است. بسیاری از زنان به دلایلی که از جامعه یا محیط روزمره آنها را احاطه کرده است، تلاش می‌کنند باور کنند که ارزش هر چیزی را دارند. دلایل بی شماری برای عدم عزت نفس می‌تواند بی پایان باشد. جامعه تک تک زنان را تحت تأثیر قرار داده است تا ارزش خود را بی ارزش کنند. زمزمه کردن یا به تصویر کشیدن تصویری اشتباه از اینکه یک زن ایده آل چگونه باید باشد یا چگونه باشد. Woman of Worth in the Making درباره فصول مختلف زندگی است و سؤالاتی که ممکن است بسیاری از زنان از خود پرسیده باشند یا بهتر است بگوییم با آنها مواجه شده‌اند، را در بر می‌گیرد. علاوه بر این  تجربیات شخصی نویسنده، کلمات تغذیه کننده روح و گام‌های پیش رو را که می‌تواند برای این سفر به نام “زندگی” حیاتی باشد را آشکار می‌کند. باشد که هر چشمی که این نوشته‌ها را می‌بیند و هر گوشی که آن را می‌شنود، الهام بگیرد و در روح و  احساس خود را تغذیه کند.

جهت ترجمه این کتاب با تلفن ۴۷۸۵-۹۴۶-۰۹۱۲ تماس بگیرید.

دانلود رایگان مقاله از ایران پیپر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.