ثبت شکایت

شبکه‌ای از مترجمین و ارزیابان حرفه‌ای

در صورت داشتن شکایت در مورد نحوه کار یا کیفیت خدمات ارائه شده، می‌توانید موضوع شکایت خود را از طریق این صفحه مورد شکایت خود را ثبت کنید.

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

متن شکایت